Neurofeedback je terapija tokom koje klijenti uče da regulišu i poboljšaju funkciju svog mozga i ublaže simptome različitih neuroloških i mentalnih stanja. Neurofeedback je terapija koja pruža trenutnu povratnu informaciju od kompjuterskog programa koji procenjuje aktivnost moždanih talasa klijenta, kako bi dobili informacije o funkcionisanju mozga. Program zatim koristi audio ili vizuelne signale da reorganizuje ili ponovo obuči ove moždane signale. Osim što se koristi kao terapijsko sredstvo – primenjuje se i kao metoda za kognitivno poboljšanje zdravih osoba.   Primena metode neurofeedbecka pomaže kod:

 
 • poremećaja pažnje
 • hiperaktivnosti
 • autizma
 • disleksije
 • drugih poremećaja učenja
 • govorno jezičkih poremećaja
 • cerebralne paralize
 • mucanja
 • drugih poremećaja razvojnog doba
  Veoma je uspešna i kod:  
 • otklanjanja posledica stresa
 • glavobolja (najčešće cervikogene i tenzione glavobolje)
 • migrene (naročito teško lečivih i kontrolisanih jakih i učestalih migrena)
 • loše koncentracije
 • anksioznosti
 • poremećaja spavanja
 • poremećaja raspoloženja (depresije)
  Kako se izvodi neurofeedback? Tokom neurofeedback sesije, udobno sedite u stolici sa senzorima elektroda na glavi. Ovi senzori samo čitaju električne signale koje proizvodi vaš mozak i prenose ih na računar, a ne prenose nikakav tip signala vašem mozgu. Obuka, ili povratna informacija, se obavlja pomoću igara ili video zapisa, a tokom vremena mozak nauči da se kontroliše. Tipičan trening mnogo liči na video igricu, kaže Tompson. Deca koja pohađaju obuku igraju kompjuterizovanu igru koja se nastavlja samo kada su mirna i fokusirana. Ako EEG otkrije obrasce moždanih talasa koji su povezani sa ometanjem, igra se zaustavlja. To je metoda koja nagrađuje zdravije obrasce moždanih talasa.   Koliko je sesija potrebno? U proseku je potrebno 30 do 40 sesija Neurofeedback-a. Za najbolji efekat preporučujemo zakazivanje najmanje dve do tri sesije nedeljno. Obično je primetan efekat u roku od 10-20 sesija.   Istraživanja Stopa uspeha koju obično navode kliničari u objavljenim naučnim istraživanjima za neurofeedback za određena stanja je 75%-80%. U meta-analizi randomizovanih kontrolisanih ispitivanja, Jean-Arthur Maculed-Franchi, MD, PhD, i kolege su otkrili da EEG neurofeedback poboljšava simptome nepažnje kod dece sa ADHD-om (Frontiers of Human Neuroscience, 2014). A u studiji od pre dve godine, Naomi Steiner, MD, i kolege su otkrili da je EEG neurofeedback efikasniji od kognitivne bihejvioralne terapije za smanjenje simptoma ADHD-a (Pediatrics, 2014). Neurofeedback ne uči samo dobrim navikama, kaže Tompson. Vremenom, redovna neurofeedback praksa može promeniti mozak. Džimi Gaziri i kolege sa Univerziteta u Montrealu otkrili su da je obuka neurofeedback-a usmerena na poboljšanje pažnje rezultirala strukturnim promenama koje uključuju i belu i sivu materiju (Clinical EEG i Neuroscience, 2013).   Važno Neurofeedback je bezbedan tretman, bez štetnih efekata po vaše zdravlje! Postupak je jednostavan, bezbolan i neinvazivan!