O nama


Psihološki centar Haja je centar za mentalno zdravlje, koji je posvećen pružanju pristupačne psihološke nege deci, adolescentima i odraslima.

Misija centra je da pruži psihološku podršku pojedincimakoji imaju poteškoća u rešavanju problema svakodnevnog života i odnosima sa drugim ljudima ili prolaze kroz različite vrste životnih kriza, ali i onima koji žele da bolje upoznaju i razumeju sebe, rade na ličnom rastu i razvoju i unaprede svoje psihološko funkcionisanje.

Nudimo psihološko testiranje; individualno, grupno, i porodično psihološko savetovanje; terapije igrom; neurofeedback terapije, svetlosne terapjie i niz dinamičkih i empirijski podržanih intervencija uključujući obuku socijalnih veština.

Sve usluge osiguravaju privatnost i poverljivost pacijenta.
HAJA | Sabina Hajrović

Sabina Hajrović

Rođena u Novom Pazaru, gde je i stekla osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Osnovne studije fakulteta upisuje 2012. godine u Turskoj na univerzitetu Kocaeli, na smeru psihološko savetovanje i vođenje, gde po završetku studija dobija zvanje diplomiranog psihološkog savetnika. 2016. godine upisuje master studije u Sarajevu, smer klinička psihologija, na univerzitetu Internacionalni univerzitet Sarajevo, nakon čega 2019. godine dobija zvanje magistra kliničke psihologije. Pored toga, pohađa obuku za primenu neurofeedback terapije, a u međuvremenu upisuje i edukaciju terapije igrom za decu u Ademer centru u Ankari gde 2022. godine dobija zvanje sertifikovanog terapeuta igrom. Radno iskustvo je sticala u Turskoj, Sarajevu i Novom Pazaru. Držala je niz obuka mladima na temu mentalnog zdravlja. Bila koordinator mnogih projekata koji se tiču mentalnog zdravlja mladih, i osnivač je psihološkog centra „HAJA“.
mr. Sabina Hajrović

Naše usluge

Nudimo vam usluge koje utiču na poboljšanje mentalnog zdravlja

Kontakt


Broj telefona
+381 64 578 66 22
Adresa
Čerkez mahala, zgrada “Svojbor”, ulaz 1b, br. 5
E-Mail
hajacentar@hotmail.com
Pon-Pet: 09:00 - 18:00
Vikendom ne radimo