Individualno psihološko savetovanje pomaže osobi da prođe kroz aspekte svog života koje doživljava kao izazovne i da procesuira događaje za koje se smatra da su traumatični. Savetovanje može pomoći osobi da radi na mnogim aspektima života, uključujući
Poboljšanje naših odnosa
Razvijanje veće svesti o sebi Prevazilaženje osećanja depresije ili anksioznosti Rad na traumatskim iskustvima Priprema i prihvatanje životnih tranzicija (npr. novi posao, brak, dete, razvod) Identifikovanje akademskih ili profesionalnih ciljeva Tugovanje zbog gubitka voljene osobe. Psihološko savetovanje pruža prostor pojedincima da razmisle i razumeju borbe u svom životu. Sa uvidom u razloge ponašanja, dolazi i sposobnost promene ponašanja i proširenja izbora koje osoba donosi.